Serum DZO

230.000,0

Kích thước

Cao: 3 cm
Dài: 11 cm
Rộng: 5 cm

Khối lượng: 15ml