Gel Lột Mụn

75.000,0

Kích thước

Cao: 3 cm
Dài: 17 cm
Rộng: 6 cm

Khối lượng: 2.5 ml