Cốt Thảo Mộc

210.000,0

Kích thước

Cao: 3 cm
Dài: 7 cm
Rộng: 3 cm

Khối lượng: 5ml